Fiskevårdsområdesförening

Allmänt

 

Spexhultasjöns Fiskevårdsområde inrättades genom beslut av Länsstyrelsen 1978. Det förvaltas av Spexhultasjöns fiskevårdsområdesförening där alla fiskerättsinnehavarna automatiskt är medlemmar.

 

 

Enligt stadgarna framgår bl a att ”Fiskevårdsområdets ändamål är att främja och ordna fisket i nämnda vatten samt att upplåta fiske genom försäljning av fiskekort till allmänheten”

Styrelse

 

Styrelsen under 2017 består av:

Britt-Marie Ståhl (ordf), Andreas von Scheele (kassör), Gudrun Axeheim (sekr), Lars Bengtsson, Monica Berggren, Joel Carlsson och Johan Uhr (vice ordf).

 

Suppleanter: Lena Ekberg Sjöblom, Erik Granberg och Nils-Göran Jonasson.

Fiskestämma

 

Föreningen håller årligen stämma, vanligtvis i mars. Vanligtvis brukar vi vara i Missionskyrkan. Kallelse sker genom kungörelse i Smålands-Tidningen och på denna webbplats. Vid stämman får beslutas om särskilda regler om hur fisket får bedrivas i sjön. Som fiskerättsinnehavare har du allltså möjlighet att påverka föreningens arbete på stämman

 

 

 

Protokoll från fiskestämma 30 mars 2017

 

Delägande fastigheter

 

Klicka här för mer information