Fiskevårdsområdesförening

Allmänt

 

Spexhultasjöns Fiskevårdsområde inrättades genom beslut av Länsstyrelsen 1978. Det förvaltas av Spexhultasjöns fiskevårdsområdesförening där alla fiskerättsinnehavarna automatiskt är medlemmar.

 

 

Enligt stadgarna framgår bl a att ”Fiskevårdsområdets ändamål är att främja och ordna fisket i nämnda vatten samt att upplåta fiske genom försäljning av fiskekort till allmänheten”

Styrelse

 

Styrelsen under 2018 består av:

Britt-Marie Ståhl (ordf), Andreas von Scheele (kassör), Gudrun Axeheim (sekr), Lars Bengtsson, Monica Berggren, Erik Granberg och Johan Uhr (vice ordf).

 

Suppleanter: Lena Ekberg Sjöblom, John Persson och Nils-Göran Jonasson.

Fiskestämma

 

Föreningen håller årligen stämma, vanligtvis i mars. Vanligtvis brukar vi vara i Missionskyrkan. Kallelse sker genom kungörelse i Smålands-Tidningen och på denna webbplats. Vid stämman får beslutas om särskilda regler om hur fisket får bedrivas i sjön. Som fiskerättsinnehavare har du allltså möjlighet att påverka föreningens arbete på stämman.

Som medlem har du möjlighet att inkomma med motioner till årsstämman. Dessa ska vara styrelsens ordförande tillhanda senast 15 januari.

 

Protokoll från fiskestämma 19 mars 2018

 

Delägande fastigheter

 

Klicka här för mer information