Fiskerätt

Fiskerätt

 

Alla som har fiskerätt i Spexhultasjön är automatiskt medlemmar i fiskevårdsområdesföreningen

 

Rätten till fiske är knuten till många fastigheter runt sjön. Fiskerättsinnehavare har givetvis rätt att fiska inom sitt enskilda/skiftetslags vatten, men man är skyldig att följa de regler om redskap, fisketider och dylikt som föreningen beslutat om. Föreningen beslutar till exempel om kräftfisket.

 

Ett fiskekort för hela året kostar bara 200 kronor. Då får man fiska med handredskap i hela sjön.