Hem

Medlemmarna i Spexhultasjöns fvo kallas härmed till extra fiskestämma

den 10 oktober kl 18:30 i Missionskyrkan i Nässjö.

Vid ordinarie årsstämma behandlades styrelsens förslag till ändrade stadgar, som innebär ett förtydligande och anpassning till LOFO 1981. För en stadgeändring krävs beslut vid två fiskestämmor och därför är en extra stämma insatt. Dubbelklicka på länkarna nedan för dagordning och förslaget till stadgar.