Kräftfiske

KRÄFTFISKE 2017

 

Årets kräftfiske är uppdelat i två perioder:

7/8 kl 17.00 - 13/8 kl 12.00 resp

7/9 kl 17.00 - 13/9 kl 12.00

 

 

Provfiske av kräftor 2016

 

På fiskestämman i mars 2015 fattades beslut om att förbjuda kräftfiske under 2015. Bakgrunden var bl a att många har upplevt en betydande minskning av kräftfångsten jämfört med tidigare år och stämman lade stor vikt vid att tillväxten säkras. Stämman gav också styrelsen i uppdrag att hantera frågan om provfiske under 2016.

En speciell grupp har tillsatts, under ledning av Andreas von Scheele, för att hålla i själva genomförandet. Gruppen har föreslagit en standardiserad kvantitativ metod som ska ge en uppfattning om kräftbeståndet i hela sjön. Styrelsen har beslutat att den metoden ska användas. En fiskeribiologisk utbildad person kommer att delta i det praktiska arbetet och skriva en rapport.