Hem


  Välkommen till Spexhultasjöns fiskevårdsområde


Spexhultasjöns fiskevårdsområde innefattar Spexhultasjön och den mindre Bäckafallssjön. Spexhultasjön ligger på drygt 300 meters höjd över havet strax söder om Nässjö och används av Nässjö kommun som dricksvattentäkt. Sjöns utlopp är reglerat och rinner ut via Kvarntorpsån i Emåns avrinningssystem. Den totala ytan är knappt 300 hektar och med ett medeldjup på 2,2 meter och maxdjup på 6 meter är sjön att betrakta som grund. Tidigare kallades sjön för Spexen.


Vattenkvaliteten är god och sjön används därför till dricksvattentäkt för Nässjö Kommun och är vattenskyddsområde med särskilda bestämmelser. Vill du använda motor, kom ihåg att endast elmotor eller fyrtaktsmotor som drivs med alkylatbensin är tillåten. Eller varför inte ro, då kan du kanske få njuta av lommens ödesmättade rop.


Störst framgång i ditt fiske har du om du siktar in dig på abborre eller gädda.Regler och fisketillsyn

 

För att främja ett uthålligt nyttjande av fisket, underlätta fisketillsynen och öka trivseln när du fiskar i Spexhultasjön och Bäckafallasjön har Fiskevårdsområdesföreningen beslutat om vissa regler som skall följas vid fisket. Följande regler gäller:

 

 

Fiskevattenägare

 

Fiskevattenägare har rätt att fiska med såväl handredskap som fasta redskap (nät, ryssja, långrev, angel, ismete) inom sitt eget vattenområde. Fiske på övrigt vatten kräver fiskekort. Kräftfiske får bedrivas av fiskevattenägare enligt de regler som Fiskevårdsområdesföreningen årligen beslutar om.

 

 

Fiskekort

 1. Fiskekort krävs för fiske inom fiskevårdsområdet. Fiskekorten är personliga. Fiskevattenägare får dock fiska inom eget vattenområde.  
 2. Fiskekort köps på iFiske.se eller av styrelseledamot i fiskevårdsområdesföreningen.
 3. Barn & ungdomar upp till och med 15 år fiskar gratis men ska ta del av de regler som gäller.
 4. Endast fiske med handredskap är tillåtet (spinnfiske, mete, flugfiske, pimpelfiske och angelfiske/ismete).
 5. För angelfiske och ismete krävs särskilt fiskekort per tillfälle. Max 10 redskap per person.
 6. Abborre över 30 cm och gädda över 70 cm ska snarast återutsättas. Om fisken är så skadad att den inte förväntas överleva ska den avlivas och helst återsättas för att återgå till kretsloppet.
 7. Överträdelse av fiskeregler beivras. Giltigt fiskekort skall alltid kunna uppvisas vid fiske
 8. Bryter du mot någon av föreningens regler utgår en kontrollavgift på 1000 kr.

     

     

    Priser för fiskekort fastställs vid Fiskevårdsområdets årliga fiskestämma. 2024 gäller följande priser:

     

    Årskort 350:-  Vecka 150:-  Dygn 50:-  Angel/ismete 50:- dygn

     

     

    Övrig upplysning

     

    Genom gällande förordnande om vattenskyddsområde råder totalförbud för tvåtaktsmotorer.


    Fiskekort köps med fördel via internet, vänligen klicka på länken:


    https://www.ifiske.se/fiske-spexhultasjon.htm

    Djupvattenkarta


    Klicka här för mer information


    Informationsblad om Spexhultasjön


    Klicka här för mer information