Hem


Årsmöte 2021


Årsstämman äger rum tisdagen den 31 augusti 2021, kl 18.30 och hålls på Soluddens sommarhem. Samtliga medlemmar hälsas välkomna och styrelsen ser gärna att Du meddelar Din närvaro till ordförande senast fredagen 27 augusti.


Eftersom årsstämman är senarelagd har styrelsen beslutat om 2021 års kräftfiskeperioder, vilka blir desamma som tidigare, dvs 7/8 kl 17.00 - 13/8 kl 12.00 samt 7/9 kl 17.00 - 13/9 kl 12.00.

Linfiske är inte tillåtet och varje fångstredskaps flöte ska vara märkt med fastighetsbeteckningen. Endast kräftor som är 10 cm eller större får tas upp.


                                       Styrelsen önskar alla en skön sommar!


               Välkommen till Spexhultasjöns fiskevårdsområde


Spexhultasjöns fiskevårdsområde innefattar Spexhultasjön och den mindre Bäckafallssjön. Spexhultasjön ligger på drygt 300 meters höjd över havet strax söder om Nässjö och används av Nässjö kommun som dricksvattentäkt. Sjöns utlopp är reglerat och rinner ut via Kvarntorpsån i Emåns avrinningssystem. Den totala ytan är knappt 300 hektar och med ett medeldjup på 2,2 meter och maxdjup på 6 meter är sjön att betrakta som grund. Tidigare kallades sjön för Spexen.


Vattenkvaliteten är god och sjön används därför till dricksvattentäkt för Nässjö Kommun och är vattenskyddsområde med särskilda bestämmelser. Vill du använda motor, kom ihåg att endast elmotor eller fyrtaktsmotor som drivs med alkylatbensin är tillåten. Eller varför inte ro, då kan du kanske få njuta av lommens ödesmättade rop.


Störst framgång i ditt fiske har du om du siktar in dig på abborre eller gädda.
Protokoll från årsstämma 2020-03-23 - klicka här Fiskekort


Fiskekort köps med fördel via internet, vänligen klicka på länken:


https://www.ifiske.se/fiske-spexhultasjon.htm

Djupvattenkarta


Klicka här för mer information


Informationsblad om Spexhultasjön


Klicka här för mer information