Hem


Årsmöte 2021


På grund av fortsatt hög smittorisk i samhället, har styrelsen beslutat att senarelägga årsmötet. Samtliga valda styrelseplatser förlängs tillsvidare. Styrelsen publicerar tid och plats här på hemsidan samt i ortspressen när ny tid är bestämd.

För den som vill ta del av föreningens årsberättelse och ekonomiska rapporter för 2020 dessförinnan är välkommen att kontakta ordförande. Rapporterna finns tillgängliga fr o m 31 mars, 2021.               Välkommen till Spexhultasjöns fiskevårdsområde


Spexhultasjöns fiskevårdsområde innefattar Spexhultasjön och den mindre Bäckafallssjön. Spexhultasjön ligger på drygt 300 meters höjd över havet strax söder om Nässjö och används av Nässjö kommun som dricksvattentäkt. Sjöns utlopp är reglerat och rinner ut via Kvarntorpsån i Emåns avrinningssystem. Den totala ytan är knappt 300 hektar och med ett medeldjup på 2,2 meter och maxdjup på 6 meter är sjön att betrakta som grund. Tidigare kallades sjön för Spexen.


Vattenkvaliteten är god och sjön används därför till dricksvattentäkt för Nässjö Kommun och är vattenskyddsområde med särskilda bestämmelser. Vill du använda motor, kom ihåg att endast elmotor eller fyrtaktsmotor som drivs med alkylatbensin är tillåten. Eller varför inte ro, då kan du kanske få njuta av lommens ödesmättade rop.


Störst framgång i ditt fiske har du om du siktar in dig på abborre eller gädda.
Protokoll från årsstämma 2020-03-23 - klicka här Fiskekort


Fiskekort köps med fördel via internet, vänligen klicka på länken:


https://www.ifiske.se/fiske-spexhultasjon.htm

Djupvattenkarta


Klicka här för mer information


Informationsblad om Spexhultasjön


Klicka här för mer information