Fiskerätt

Fiskerätt


Alla som har fiskerätt i Spexhultasjön är automatiskt medlemmar i fiskevårdsområdesföreningen


Rätten till fiske är knuten till många fastigheter runt sjön. Fiskerättsinnehavare har givetvis rätt att fiska inom sitt enskilda/skiftetslags vatten, men man är skyldig att följa de regler om redskap, fisketider och dylikt som föreningen beslutat om. Föreningen beslutar till exempel om kräftfisket. En kontrollavgift på 1000 kr kan tas ut vid överträdelse av föreningens regler. 


Ett fiskekort för hela året kostar bara 350 kronor. Då får man fiska med handredskap i hela sjön.